Proč se hlásit na zemědělské obory?

 • zemědělství je dlouhodobě atraktivní obor
 • jistá perspektiva práce a uplatnění díky spolupráci škol s úspěšnými podniky
 • nová stipendijní podpora (ZOD Brniště a Liberecký kraj, Okresní agrární komora Česká Lípa)
 • kvalitní výuka zemědělských oborů v Libereckém kraji
 • praxe u nejlepších podniků - první krok k trvalému zaměstnání

Perspektiva práce

Zemědělské firmy ZOD Brniště a spolupracující Agro Bílá mají vynikající hospodářské výsledky a jasnou dlouhodobou strategii. Pracovití lidé nejrůznějších specializací zde mohou získat solidní a perspektivní zaměstnání.

Vystudovaní mladí farmáři budou rovněž připraveni
k zakládání svých vlastních farem či převzetí farem od svých rodičů.

Stipendijní program

ZOD Brniště a Liberecký kraj dnes podporují učební obor „Zemědělec – farmář“ a studijní obor s maturitou „Agropodnikání“ na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Okresní agrární komora Česká Lípa a Liberecký kraj začali podporovat i učební obor Zemědělec - Farmář na SOŠ a  SOU Česká Lípa.

Díky stipendiu si studenti těchto oborů zajistí kapesné až 500 Kč měsíčně a další odměnu mohou získat za prospěch!

Kvalitní výuka v zavedených školách

Zemědělské vzdělání má v České republice dobrou kvalitu. V Libereckém kraji jsou zemědělské střední školy a učiliště, které vás dobře na budoucí povolání připraví.

Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu (SŠHL Frýdlant)

Tato střední škola je moderním a komplexní vzdělávacím centrem zajišťujícím:

 • vzdělávání absolventů ZŠ ve tříletých učebních oborech s výučním listem (zemědělské, lesnické, technické, potravinářské a obory služeb),
 • vzdělávání žáků speciálních škol v učebních oborech speciálního školství (technické, potravinářské a obory služeb),
 • vzdělávání žáků ve čtyřletých studijních oborech s maturitou (zemědělské a ekologické, sociální, ekonomické),
 • vzdělávání absolventů učebních oborů
  v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou,
 • odborný výcvik, odbornou praxi a zahraniční stáže žáků,
 • certifikované programy celoživotního vzdělání pro veřejnost
  s možností uznání kvalifikace po úspěšném vykonání zkoušky,
 • vzdělávací programy pro úřady práce, veřejnou správu a neziskové organizace.
 • více informací na www.sshlfrydlant.cz

Střední odborná škola a Střední odborné účiliště v České Lípě (SOŠ a SOU Česká Lípa)

Tato škola nabízí ze zemědělských oborů tříletý účební obor Zemědělec - Farmář. Škola své vzdělávací prostory stále modernizuje. 

 • vzdělávání absolventů ZŠ ve tříletých učebních oborech s výučním listem (zemědělské, lesnické, technické, potravinářské a obory služeb),
 • vzdělávání žáků speciálních škol v učebních oborech speciálního školství (lesnické práce, práce ve stravování),
 • vzdělávání žáků ve čtyřletých studijních oborech s maturitou (ekologie a životní prostředí, hotelnictví),
 • vzdělávání absolventů učebních oborů
  v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou,
 • odborný výcvik, odbornou praxi a zahraniční stáže žáků,
 • certifikované programy celoživotního vzdělání pro veřejnost
  s možností uznání kvalifikace po úspěšném vykonání zkoušky,
 • více informací na www.skolalipa.cz

Super praxe během studia

Pro nejlepší studenty a učně zemědělských oborů nabízejí ZOD Brniště a spolupracující Agro Bílá i další členové Okresní agrární komory Česká Lípa studentské praxe. Se svým budoucím zaměstnavatelem se tak můžete seznámit už dnes.

Tyto významné firmy mají vynikající hospodářské výsledky a jasnou dlouhodobou strategii. Pracovití lidé nejrůznějších specializací zde mohou získat solidní a perspektivní zaměstnání.

Fotogalerie

/album/fotogalerie-proc-na-zemedelku/a81746091-jpg/