ZOD Brniště zvažuje rozšíření podpory stipendijního programu i do České Lípy

06.10.2015 12:49

Dne  9. září 2015 došlo ke slavnostnímu podpisu smlouvy o spolupráci při realizaci stipendijního programu mezi Libereckým krajem, ZOD Brniště a Střední školou hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu.

V návaznosti na tuto událost probíhají další jednání mezi vedením Libereckého kraje, ZOD Brniště a vedením Střední odborné školy a SOU v České Lípě o možném rozšíření stipendijního programu i na žáky z této školy.

Mezi SOŠ a SOU v České Lípě a ZOD Brniště již byla dohodnuta spolupráce při realizaci odborného výcviku žáků školy v provozech ZOD Brniště.

Petr Kubíček, předseda představenstva k tomu říká: "Máme zájem na tom, aby byly zemědělské obory stipendijně podporovány i v České Lípě. Potřebujeme komplexní přístup školy k zemědělským oborům. Naší prioritou jsou maturitní obory Agropodnikání. V rámci maturitního oboru Agropodnikání bychom uvítali i další specializaci na obor agronom či zootechnik. Věřím, že s vedením školy a představiteli Libereckého kraje najdeme na tomto společnou řeč."


Zpět