Super praxe během studia

Pro nejlepší studenty a učně zemědělských oborů nabízejí ZOD Brniště a spolupracující Agro Bílá studentské praxe. Se svým budoucím zaměstnavatelem se tak můžete seznámit už dnes.

Tyto významné firmy mají vynikající hospodářské výsledky a jasnou dlouhodobou strategii. Pracovití lidé nejrůznějších specializací zde mohou získat solidní a perspektivní zaměstnání.
 

Praxi je možné získat u kteréhokoli člena Okresní agrární komory Česká Lípa.