AGRO Bílá a.s.

AGRO Bílá a.s. je stabilní, zavedenou a prosperující zemědělskou firmou na Liberecku. Zabývá se moderní rostlinnou vyýrobou na cca 1200 ha zemědělské půdy,  živočišnou výrobou a doplňkovou textilní výrobou. Rostlinná výroba se zaměřuje na výrobu tržních plodin a rovněž pícnin pro stádo červeno-strakatého mléčného skotu. V loňském roce zmodernizovaném kravíně v Bílé jsou zvířatům vytvořeny velmi dobré podmínky a dobře se jim daří. To se projevuje především v rostoucí produkci mléka a nově i v rychle rostoucí produkci masa (výkrmu býčků). Firma zaměstnává 48 zaměstnanců.

AGRO Bílá a.s. patří do koncernu ZOD Brniště a.s. (ZOD Brniště ovládá spolu s dalšími akcionáři cca 40% podíl).

webové stránky - www.agro-bila.cz