Proč do zemědělství

Věčná perspektiva
Jídlo bude vždycky potřeba. Proto zemědělství nikdy nezanikne. O chytré hlavy a šikovné ruce s kvalifikací v něm bude zájem stále.

Tradice a respekt
Zemědělství je prastaré. Již po tisíciletí lidi živí a utváří krajinu kolem nás. Postupně dochází k renesanci zájmu a respektu vůči dobrým zemědělcům. Zemědělství není jen řemeslo, je to životní názor.

Zajímavá práce
Zemědělství ani nemůže být jednotvárná práce. Zvířata i rostliny jsou živé organismy. Aby zemědělec dosáhl dobrých hospodářských výsledků, musí jim rozumět a zajistit jim co nejlepší životní podmínky. Musí správně reagovat - na počasí, složení půdy a další faktory.

Rychle se rozvíjející se obor
Zemědělství se rychle mění. V rostlinné i živočišné výrobě se intenzivně zavádějí moderní technologie, nové postupy a poznatky z výzkumu. Zemědělské stroje jsou řízené počítačem, s dříve nepředstavitelnou výkonností, komfortem obsluhy a ekonomikou provozu. Můžete být u toho a držet prst na tepu doby.