Stipendijní program

Regionální agrární rada Libereckého kraje a Liberecký kraj dnes podporují učební obor „Zemědělec – farmář“ a studijní obor s maturitou „Agropodnikání“ na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu a Střední odborné škole a učilišti v České Lípě. 

Díky stipendiu si studenti těchto oborů zajistí kapesné až 500 Kč měsíčně a další odměnu mohou získat za prospěch pololetně!

V oboru Zemědělec – Farmář mohou žáci za 3 roky studia získat až 27.000

1. Výše motivačního stipendijního příspěvku činí měsíčně:
a) 1. ročník 500
b) 2. ročník 500
c) 3. ročník 500 Kč

2. Výše prospěchového pololetního stipendijního příspěvku:
a) 1. ročník 1000 Kč – do 2,2 včetně (známka z chování se nezapočítá)
b) 2. ročník 2000 Kč – do 2,0 včetně (známka z chování se nezapočítá)
c) 3. ročník 3000 Kč – do 2,0 včetně (známka z chování se nezapočítá)


V oboru Agropodnikatel mohou žáci za 4 roky studia získat až 36.000

1. Výše motivačního stipendijního příspěvku činí měsíčně:
a) 1. ročník 500
b) 2. ročník 500
c) 3. ročník 500 Kč

d) 4. ročník 500 Kč

 

2. Výše prospěchového pololetního stipendijního příspěvku:
a) 1. ročník 1000 Kč – do 1,7 včetně (známka z chování se nezapočítá)
b) 2. ročník 2000 Kč – do 1,5 včetně (známka z chování se nezapočítá)
c) 3. ročník 3000 Kč – do 1,5 včetně (známka z chování se nezapočítá)

d) 4. ročník 4000 Kč – do 1,5 včetně (známka z chování se nezapočítá)