Stipendijní program

ZOD Brniště a Liberecký kraj dnes podporují učební obor „Zemědělec – farmář“ a studijní obor s maturitou „Agropodnikání“ na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Okresní agrární komora Česká Lípa a Liberecký kraj stipendijně podporují od roku 2019/2020 učební obor "Zemědělec - Farmář" na Střední odborné škole a středním odborném učilišti Česká Lípa.

Díky stipendiu si studenti těchto oborů zajistí kapesné až 500 Kč měsíčně a další odměnu mohou získat za prospěch!

Od školního roku 2016/2017 mají žáci nárok na dva druhy stipendií - motivační a studijní. Tato stipendijní podpora je aktuálně schválena pro Střední školu hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu.

Od školního roku 2019/2020 mají žáci nárok na dva druhy stipendia i na škole v České Lípě.

Výše motivačního stipendijního příspěvku činí:      

  • pro 1. ročník 250 Kč/měsíčně
  • pro 2. ročník 300 Kč/měsíčně
  • pro 3. ročník 500 Kč/měsíčně
  • pro 4. ročník 300 Kč/měsíčně

Výše prospěchového stipendijního příspěvku činí 1000,-Kč/pololetí.