Střední odborné škola a Střední odborné účiliště v České Lípě (SOŠ a SOU Česká Lípa)

Je největší školou v Libereckém kraji s průměrným počtem 1 400 žáků, 130 pedagogů a s nabídkou 30 oborů. Škola má rozvinutou doplňkovou činnost včetně dalšího vzdělávání dospělých. Snaží se tak naplnit svoji dlouhodobou vizi:

Koncipovat školu jako moderní regionální vzdělávací centrum s dostatečnou prostupností počátečního a dalšího vzdělávání tak, aby odpovídala potřebám klientů školy.

Více informací na www.skolalipa.cz