28.2. 2020 Gastroden SŠHL Frýdlant

 

V areálu školy SŠHL Frýdlant, pracoviště Bělíkova během dne proběhne prezentace pro žáky ZŠ a i pro veřejnost. Bohatý program, představení jednotlivých učebních a studijních oborů, workshopy, dílničky i kvízy to vše zajistí skvělou zábavu. Vyberme si obor, který nás nejenom bude živit, ale hlavně bavit.

21.1. 2020 Burza práce Crystal ČeskLípa

 

17. -18. 1. 2020 Den otevřených dveří SŠHL Frýdlant

Během dvou dnů měli žáci základních škol ať už sami či za doprovodu rodičů se seznámit se svými budoucími pedagogy. Pohovořit o studiu se studenty všech oborů. Seznámit se s prostředím. Na této akci se prezentovala i společnost ZOD Brniště a.s. kde studenti Agropodnikání mají praxi. 
 

17.1.2020 Setkání studentů Agropodnikání a Farmářů - zemědělců se zástupci RAR Liberecka

Během jedné hodiny měli možnost studenti diskutovat na téma stipendií, podpory v praxích a podpory studia zemědělství obecně s předsedou RAR LBC Ing. Erlbachem, předsedou OAK Liberce a Jablonce panem Samešem, ředitelkou OAK Liberce a Jablonce Pachlovou a zástupkyní OAK České Lípy Buzkovou. 
Mimo jiné byla nastíněna bližší spolupráce mezi studenty a poskytovateli stipendií, umožnění praxí na všech farmách členů OAK LBC a JBC a OAK ČL.
 

16.1.2020 Den otevřených dveří na Střední odborné škole a středním odborném učilišti Česká Lípa

 

Během dne se budoucí žáci a jejich rodiče mohli seznámit jak s pedagogy, tak i s výukovými prostory jednotlivých oborů. Zájem o obor Zemědělec - Farmář, nyní nově stipendiálně podpořeném, vzrostl. SOŠ a SOU Česká Lípa neustále modernizuje. A to jak prostory, tak techniku, kterou studenti používají. Nyní se zaměřila také na obor Zemědělec - Farmář, kde díky dotaci EU a Ministerstva pro místní rozvoj ČR nakoupila zemědělskou techniku.

13.1.2020 Workshop pro kariérní poradce ZŠ, pracovníky Úřadu práce a pedagogy Českolipska

Na workshopu se představili tři společnosti, které podnikají na českolipsku, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Mega a ZOD Brniště. V rámci dvou hodiny se účastníci dověděli v čem je právě daná firma unikátní, ale především zjistili jaké dovednosti a schopnosti musí mít uchazeč na jednotlivé pozice nabízené společností. Například: Ošetřovatelka telat nepotřebuje znát cizý jazyk, ale musí vědět základní informace z oboru veterinářství a anatomie zvířat, je třeba aby byla empatická, naopak Zootechnik by měl umět minimálně jeden cizý jazyk (programi a školení v zahraničí). Každá pracovní pozice má svá specifika a kariérní poradci dokáží díky informací žáky ZŠ nasměrovat na správnou cestu.
 

22.11. - 23.11. 2019 Den otevřených dveří na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu

V areálu Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu se od pátku 22. listopadu do soboty 23. listopadu 2019 koná den otevřených dveří. Školou Vás provedou studenti i učitelé vámi vybraných oborů. Setkat se můžete i se zástupci zaměstnavatelů například ZOD Brniště a.s. či OAK Česká Lípa


 

18.1.2019 Den otevřených dveří na Střední odborné škole a středním odborném učilišti Česká Lípa

17.1.2019 Otevření Centra odborného vzdělávání na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu