Uplatnění v nejlepších firmách

Zemědělské firmy ZOD Brniště a spolupracující Agro Bílá mají vynikající hospodářské výsledky a jasnou dlouhodobou strategii. Pracovití lidé nejrůznějších specializací zde mohou získat solidní a perspektivní zaměstnání. 

Vystudovaní mladí farmáři budou rovněž připraveni k zakládání svých vlastních farem či převzetí farem od svých rodičů.