Zemědělec - Farmář

Zemědělský učební obor, jehož absolventi zvládnou veškeré kvalifikované činnosti
v zemědělské výrobě. Absolventi splňují kvalifikaci potřebnou k čerpání dotací EU.

Více informac í zde:

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Česká Lípa

Více o zemědělství a různých profesích v zemědělství se dozvíte z videí níže.