Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Tato střední škola je moderním a komplexním vzdělávacím centrem zajišťujícím:

  • vzdělávání absolventů ZŠ ve tříletých učebních oborech s výučním listem (zemědělské, lesnické, technické, potravinářské a obory služeb),
  • vzdělávání žáků speciálních škol v učebních oborech speciálního školství (technické, potravinářské a obory služeb),
  • vzdělávání žáků ve čtyřletých studijních oborech s maturitou (zemědělské a ekologické, sociální, ekonomické),
  • vzdělávání absolventů učebních oborů v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou,
  • odborný výcvik, odbornou praxi a zahraniční stáže žáků,
  • certifikované programy celoživotního vzdělání pro veřejnost s možností uznání kvalifikace po úspěšném vykonání zkoušky,
  • vzdělávací programy pro úřady práce, veřejnou správu a neziskové organizace
  • více informací na www.sshlfrydlant.cz