Agropodnikání

Studijní obor ukončený maturitou, který připravuje absolventy širokého uplatnění. Studium klade důraz na samostatné myšlení, schopnost kvalifikovaně vyhodnocovat informace a pohotově se rozhodovat tak, jak to vyžaduje současná praxe, aby našli své uplatnění nejen v oborech zemědělství a souvisejících služeb, ale i v dalších službách, ve veřejné správě nebo  vlastní podnikatelské činnosti. Samozřejmostí je studium dvou jazyků, práce s výpočetní technikou a možnost zahraničních praxí.

Více o zemědělství a různých profesích v zemědělství se dozvíte z videí níže.