Kvalitní výuka

Zemědělské vzdělání má v České republice dobrou kvalitu. V Libereckém kraji jsou zemědělské střední školy a učiliště, které vás na budoucí povolání dobře připraví.

Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu (SŠHL Frýdlant)

Tato střední škola je moderním a komplexním vzdělávacím centrem zajišťujícím:

 • vzdělávání absolventů ZŠ ve tříletých učebních oborech s výučním listem (zemědělské, lesnické, technické, potravinářské a obory služeb),
 • vzdělávání žáků speciálních škol v učebních oborech speciálního školství (technické, potravinářské a obory služeb),
 • vzdělávání žáků ve čtyřletých studijních oborech s maturitou (zemědělské a ekologické, sociální, ekonomické),
 • vzdělávání absolventů učebních oborů v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou,
 • odborný výcvik, odbornou praxi a zahraniční stáže žáků,
 • certifikované programy celoživotního vzdělání pro veřejnost s možností uznání kvalifikace po úspěšném vykonání zkoušky,
 • vzdělávací programy pro úřady práce, veřejnou správu a neziskové organizace
 • více informací na www.sshlfrydlant.cz
 

Střední odborná škola a Střední odborné účiliště v České Lípě (SOŠ a SOU Česká Lípa)

Tato škola nabízí ze zemědělských oborů tříletý účební obor Zemědělec - Farmář. Škola své vzdělávací prostory stále modernizuje. 

 • vzdělávání absolventů ZŠ ve tříletých učebních oborech s výučním listem (zemědělské, lesnické, technické, potravinářské a obory služeb),
 • vzdělávání žáků speciálních škol v učebních oborech speciálního školství (lesnické práce, práce ve stravování),
 • vzdělávání žáků ve čtyřletých studijních oborech s maturitou (ekologie a životní prostředí, hotelnictví),
 • vzdělávání absolventů učebních oborů
  v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou,
 • odborný výcvik, odbornou praxi a zahraniční stáže žáků,
 • certifikované programy celoživotního vzdělání pro veřejnost
  s možností uznání kvalifikace po úspěšném vykonání zkoušky,
 • více informací na www.skolalipa.cz